فلاکت .:: امـپــراطـور دلـشكـستـه ::.

..:: خوب نگاه کن دیگه بارون نمیاد، دلم داغه ولی دارو نمیخام ::..

محکوم به بمب گذاری

بمب هایی همه از غرور

که در قلب من منفجر می شدند

و دیوار احساسم فرو می ریخت

..

دادگاه تمام شد

حکم تو را صادر کردم

نه زندان

و نه طناب دار

تو را می سپارم به دست جلاد بی رحمی

که "روزگار" می گویندش

..

او خود خوب می داند چه کند..

خـط خـطیش کردم ساعت توسط امیـــــــر امپــراطــور |
خط خطی گذشته
» جلاد بی رحمی که روزگار .....
» روزهای دلتنگی
» بلند شو و صدای مرا بشنو ...
» مـــــگر نـگفــتـه بـــــودی
» نیازم به تو یک نفر است ....
» مهربانم شرمنده ام ....
» بـا احتیـاط بخـوانید
» کـــــــارم تـــــــــــــمــــــــام اســـــــــــــت ....
» حواست به تاثیر حرف هـایت باشد !!
» 9 سال چه زود گذشت ....
Design By : ParsSkin.Com